Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Spräningsarbeten i området

Spräningsarbeten i området

Eltel Networks har fått i uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB att schakta i dikesslänt/körbana, förlägga sjökabel och bygga luftledning för nya elkablar

Ombyggnationen utförs för att förnya elnätet, minska störningarna och förbättra kvalitén i elleveransen.

Från och med V21 kommer sprängningsarbeten att utföras inom området enligt plan nedan:

– Svärtgärdsvägen 5 – Fagerholmsvägen 38, V21.

– Fagerholmsvägen 1 – Fagerholmsvägen 10, V22.

– Fagerbovägen, V23.

Observera att detta är preliminära tider och kan komma att förändras beroende på idag okända yttre förhållanden.

Sprängningsarbeten kommer att ske vardagar mellan kl 0900 – 1500. Detta kan innebär att vägen kommer att vara helt avstängd under dessa tider. Självfallet försöker vi alltid hålla vägavstängningar så korta som möjligt.

Om möjligt ,boka om eventuella transporter till eller från Er fastighet.

Vi ber de boende ha överseende med denna tidsbegränsade olägenhet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på mail:

per.norling@eltelnetworks.se

Med vänlig hälsning
Per Norling
Eltel Networks Infranet AB

 

Lämna ett svar