Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Skräp i området

Skräp i området

Tyvärr har någon valt att dumpa fem svarta sopsäckar med trädgårdsavfall på Fagerholmsvägen mellan nr. 24-30. Dessutom finns ris och annat trädgårdsavfall kastat i diket.

Det är inte tillåtet att kasta trädgårdsavfall på våra grönområden och det är naturligtvis helt oacceptabelt slänga annat skräp i naturen.

Den som orsakat detta ombeds att genast köra det till tippen.

Lämna ett svar