Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Skogsvård vid Fagerholmsvägen 12 oktober – 23 oktober

Skogsvård vid Fagerholmsvägen 12 oktober – 23 oktober

Hej alla!

Styrelsen vill informera om nyligen påbörjat arbete med skogsvård invid Fagerholmsvägen som beräknas pågå till 23:e oktober. Arbetsområdet omfattar ytan mellan vägen och Fiskmyran, från transformatorhuset vid nedgången till Sotarudden till Fagerholmvägen 32. Området Alkärret är undantaget på grund av sin naturvårdsklassning. Arbetet sker manuellt och gäller gallring av granar och vindfällen. Många av granarna är angripna av granbarkborrar eller har rötskador i stammen.

Vänliga hälsningar från styrelsen.

Kommentarer är stängda.