Planerade vägreparationer

Vägföreningen har tagit in två offerter på förstärkningsarbeten av våra vägar och beläggning av JIM, samma beläggning som är idag. Planen var att arbetena skulle åtgärdas månadsskiftet april/maj 2019.
Dessvärre fick vi avbryta arbetet med vår skogsplan i mars p.g.a för våta marker och detta innebar att Vägföreningen inte hann få ut virket/timret före vägunderhållet i april/ maj.
Förstärknings och beläggnings arbetena kommer därför att göras månadsskiftet augusti/september 2019.
Vägföreningen kommer under perioden maj – september att åtgärda potthål och gropar i vårt vägsystem.
Vi hoppas på förståelse under de kommande fyra månaderna.
Hela trafikbilden på vårt område har förändrats de senaste åren. Dels har vanlig
biltrafik ökat, men den stora “boven” är alla tunga transporter som sker inom
vårt vägnät.
Sopbilar, slamsugningsbilar och leveranser av byggmaterial sker i allt större omfattning. Dessa fordon har idag en mycket större totalvikt än tidigare, vilket gör att slitaget blir mycket mer omfattande.
Vill vi påminna om att använda mötesplatserna vid möten, så slipper vi köra sönder vägkanterna. Detta gäller speciellt vid möten av större fordon.
Mvh Styrelsen

2 reaktioner på ”Planerade vägreparationer”

  1. Jag förstår alla kostnader skjuts på framtiden. Jag ser att det här frieriet till medlemmarna är bara för att Kurt ska av gå i år. Men alla kostnader för avverkning och beläggnings arbeten kommer ske nästa år och då har ni medlemmar glömt vem som skapade kostnaderna. Jag axepterar inte att vår ordförande har eller tycker att enskilda medlemmar inte ska få ta del av samma service som oss andra i föreningen, Jag axepterar inte Kurts förföljelse av Lasse Österman eller hans ovilja att klippa utanför Janne Andersson. Sådant ska inte förekomma i en förening. Föreningen är till för alla och bara för att Ordförande inte gillar en person eller tycker och tänker, ( Nä där ska det inte klippas). Sådant här som har hänt med Kurt gör mig fly förbannad och jag lovar jag gör inga fel juridiskt. Vänligen Johan Örnstedt

Lämna ett svar