Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Parkslide åter i Fagerholm

Parkslide åter i Fagerholm

Parksliden har etablerat sig på flera håll på Fagerholm sedan Vattenfall grävde ner ledningar. Parksliden är invasiv och tränger bort all annan växtlighet där den slår rot och hotar den biologiska mångfalden och ekosystemet. Enligt Naturvårdsverket är parkslide den svåraste av alla invasiva växter att bekämpa. Den etablerar sig nästan varsomhelst. Det räcker med mindre än 1 gram av en rot eller stam av växten för att den ska slå rot. Rötterna kan ligga i dvala i flera år för att senare sätta skott. Rötterna är kraftiga och kan spränga sig in i husgrunder och vägtrummor med stora skador som följd.

Styrelsen är medvetna om problemet och kommer att vidta åtgärder därefter. Vi vill med detta meddelande uppmärksamma att man ABSOLUT inte får ta bort dessa växter med röjsåg eller liknande. Utan hela växten måste tas bort och förbrännas. 

Mer information om Parkslide och hur den bekämpas finns att läsa via länken nedan:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/

/Styrelsen

Kommentarer är stängda.