Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Ny information om fiber

Ny information om fiber

Under sommaren genomförde Svensk Infrastruktur ett säljinitiativ till föreningens medlemmar. Syftet var att ingå avtal om leverans av markburet fibernätverk. Avtal skrevs med ett inte obetydligt antal medlemmar. Detta kräver emellertid omfattande grävarbete på föreningen mark och vägar. Innan säljinitiativet startade förelåg inget avtal med föreningen om markupplåtelse och det hade inte heller föregått någon diskussion med styrelsen om något sådant avtal.

 

Styrelsen önskade att bidra konstruktivt till att alla medlemmar som vill det ska få tillgång till fiber och kontaktade därför Svensk Infrastruktur. Eftersom våra vägar är mycket känsliga och på vissa ställen för grunda för att gräva i skickade styrelsen ett brev till VD:n på Svensk Infrastruktur med ett antal frågor. I brevet informerade vi om att det är viktigt att arbetet sker på ett sådant sätt att de inte orsakar permanent skada på föreningens mark eller orsakar onödig olägenhet för medlemmarna.

 

Vi preciserade att en eventuell markupplåtelse förutsätter ett avtal som innehåller förtydligande kring var och hur nedläggningen skulle ske, återställning, slutinspektion och godkännande, garantitid samt en bankgaranti för att säkerställa fullständig leverans inom bygg- och garantitiden.

 

Trots upprepade förfrågningar har vi inte fått någon mer respons än muntliga försäkringar från Svensk Infrastruktur. De säger att arbetet (grävningen) kommer att ske på ett korrekt sätt. Styrelsen anser dock inte att dessa svar är tillfredsställande och ej heller att Svensk infrastrukturs har en vilja eller förmåga att föra en dialog som är förtroendeingivande. Eftersom det inte finns något markavtal, och sannolikheten är för ett sådant avtal i framtiden är mycket liten, har styrelsen i brev till Svensk Infrastruktur bett företaget att erbjuda fastighetsägare i Fagerholm som skrivit avtal med företaget att upphäva detta.

Lämna ett svar