Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Ny facebookgrupp och nya moderatorer

Ny facebookgrupp och nya moderatorer

Bakgrund
På grund av alltför många personliga påhopp på styrelsen samt enskilda medlemmar har styrelsens ordinarie arbete blivit lidande.
Valberedningen har tillsammans med styrelsen kommit överens om följande åtgärd fram tills årsmötet.

Åtgärd
Den här Facebooksidan ”Fagerholms vägförening” kommer att stängas söndagen den 23 februari och ersättas med gruppen ”Fagerholms samfällighet” som officiell sida för vår vägförening. Gruppen kommer att vara öppen för medlemmar samt boende på området. Gruppen kommer att modereras av valberedningen för att säkerställa att gängse lagar och riktlinjer följs. Självklart håller vi en god ton.


Resultat
I den nya facebookgruppen kommer löpande information som efterfrågades på årsmötet att ges.
Med detta hoppas vi att alla kommer att respektera de nya riktlinjerna och ge styrelsen arbetsro.

Lämna ett svar