Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Nedgrävning av elnätet

Nedgrävning av elnätet

Under våren och sommaren kommer Vattenfall att göra en ombyggnad av elnätet här i Fagerholm. Nätförstärkningen sker genom att befintlig luftledning ersätts av markkabelnät. Det är mycket positivt inte minst för robustheten i systemet då luftledningarna är mer utsatta än nedgrävda ledningar.

Ett avtal mellan Fagerholms Vägförening och Vattenfall har tecknats om markupplåtelse för detta.

Lämna ett svar