Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
MIDSOMMAR 2020

MIDSOMMAR 2020

Med tanke på rådande pandemisituation med Covid -19 och rek. från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med styrelsen beslutat att ställa in årets firande på midsommarplatsen.
Vi ser fram emot att återuppta traditionen så snart som möjligt.

Detta innebär att den planerade städdagen med iordningställande av festplatsen är inställd och flyttad till badplatsen vid Fiskmyran.
Nytt datum är söndagen den 31 maj klockan 10:00.

Lämna ett svar