Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Kompletterande information om fiber

Kompletterande information om fiber

151004 Arbetet med fiber i området går vidare. Svensk Infrastruktur tillsammans med en entreprenör har varit här och besiktigat vårt vägnät och kommit fram till att sprängning inte är nödvändigt. Det finns ännu inget avtal på gång däremot pågår samtal mellan Vattenfall och Svensk Infrastruktur om att samförlägga el och fiber. Det vore en fördel för vårt område. Om samförläggningen inte blir av kommer eventuell fibernedläggning inte att påbörjas i år utan grävning sker till våren.

Styrelsen återkommer när vi fått mer information från Svensk Infrastruktur eller Vattenfall.

150920 Representanter ur styrelsen har varit i kontakt med Vattenfall som kommer att gräva ned sitt elförsörjningsnät i området. Vår ambition är att samförlägga el och fiber och att Vattenfall då blir huvudentreprenör för denna process.

Nästa möte kring detta är planerat till början av oktober och vi återkommer med mer information efter detta.

Lämna ett svar