KLIPPNING AV DIKESKANTERNA

Slutet på denna vecka eller under nästa vecka kommer dikeskanterna i Fagerholm att klippas.
Tyvärr har inte leverantören angett ett datum.
Vi vill göra alla uppmärksamma på att det bakom maskinen bla kan komma gräs, pinnar, grus farande i luften.
Iaktta försiktighet, håll avstånd och få helst kontakt med föraren vid möte.

Viktigt märk upp vart sommarvatten ledningar eller det som kan komma till skada vid klippningen.

Mvh
Styrelsen