Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
INVENTERING AV SOMMARVATTEN

INVENTERING AV SOMMARVATTEN

Med anledning av Länsstyrelsen ärende gällande dämmet Fiskmyran har frågan väckts hur mycket vatten vi medlemmar använder då det finns många enskilda samt kollektivt ägda sommarvattenpumpar runt Fiskmyran och Dyn.

Avrinningen från Fiskmyran ner mot saltsjön via sjön Dyn vidare med de två bäckarna mot Festplatsen och Fagerholms gård. Dessa vattendrag innehåller mycket liv vilka är beroende av ett konstant vattenflöde även under riktigt torra perioder.

Styrelsen behöver inventera dessa anläggningar och ber alla som äger en dylik anläggning att meddela detta till styrelsen samt hur många hushåll som är anslutna. Vi har även gått ut med motsvarande fråga till Fiskmyrans Vägförening. Syftet med denna inventering är inte att förbjuda nyttjandet av sommarvatten utan att få en uppfattning om hur stort vattenuttaget är och om det över huvud taget påverkar mängden vatten i våra sjöar i praktiken. Påverkas vattnet negativt under våra torra sommarmånader vill styrelsen kunna gå ut med råd om försiktigt användande av sommarvatten så att vi inte överutnyttjar denna viktiga resurs.
Inventering av sommarvatten – Fagerholms Vägförening

Kommentarer är stängda.