Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Invasiva växter i Fagerholm

Invasiva växter i Fagerholm

Medlemmar har hört av sig till styrelsen då de har uppmärksammat att det finns invasiva växter som parkslide och jätteloka i Fagerholm.

Då dessa invasiva arter har stark spridningskraft har de förmåga att mycket snabbt ta över stora områden och tränga ut andra arter och därmed bli ett mycket stort hot mot den biologisk mångfalden. Observera att jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan orsaka svåra blåsor på huden.

Det är viktigt att vi alla agerar mot dessa och alla andra invasiva växter, på våra egna fastigheter samt på föreningens mark. Problemen och kostnaderna för bekämpningen ökar ju längre vi väntar. Innan styrelsen beslutar hur vi ska bekämpa dessa växter på föreningens mark, behöver vi göra en kartläggning av problemets omfattning.

Vi uppmanar därför er alla att bistå oss i denna kartläggning. Dels genom att snarast möjligt söka igenom er egen tomt samt att vara uppmärksamma då ni är på föreningens mark. Skicka därefter in ett mail till styrelsen (fv-styrelse@live.se) eller skriv svar inlägget på facebook och rapportera om ni ser växt av parkslide och/eller jätteloka på egen tomt och/eller på föreningens mark eller ej.

När styrelsen fått in era observationer och gjort en kartläggning (ca 2-3 veckor), kommer vi återkomma om hur vi kommer göra för att bäst bekämpa dessa och ev andra invasiva arter på föreningens mark.

Här nedan visas bild på respektive växt samt några länkar till sidor där ni kan läsa om hur ni ska göra om ni hittar dessa växter på er egen tomt.  Läs mer om invasiva och främmande arter på bland annat Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html

PARKSLIDE:  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

JÄTTELOKA: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/

 

PARKSLIDE:

 

 

JÄTTELOKA

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar