Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
God jul och glädjande nyheter

God jul och glädjande nyheter

Styrelsen önskar alla i föreningen en riktigt god och rofull jul!
Julgran
Samtidigt är vi glada att föreningen via Trafikverket sökt och fått bidrag om 123 621 kronor.
Detta bidrag grundas på att vi gjort förstärkningsarbeten på vissa vägsträckor samt att nya
vägavsnitt tagits in under statligt bidrag. Enligt beslut på årsmöte.
Men samtidigt kräver Trafikverket att vi följer deras plan för underhållsarbete.
Vilket bl.a. innebär att rensa och hålla dikena fria från mindre träd och sly.
En sak som alla fastighetsägare kan hjälpa till med, är att rensa sly och mindre träd
vid sina egna tomter. Regeln är att det skall vara fritt två meter från vägkant.
Styrelsen har gjort en inventering tillsammans med Trafikverket och de större träden kommer Vägföreningen ansvara för att de tas ned.

Lämna ett svar