Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Fullmakt vid föreningsstämma

Fullmakt vid föreningsstämma

Hej alla medlemmar. Om ni inte har möjlighet att närvara på årets föreningsstämma på söndag 2023-06-18 så kan ni ge ett ombud mandat att företräda er fastighet. Skriv då ut och fyll i denna blankett. Vänligen notera att varje ombud endast kan företräda en fastighet.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.