Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Från styrelsemötet 31/8 om fiber

Från styrelsemötet 31/8 om fiber

Idag den 31 augusti har styrelsen haft ett ordinarie styrelsemöte och då beslutat att inhämta mer information angående avtal som behöver skrivas mellan Fagerholms Vägförening och det företag som ska tillhandahålla fiber i området.

Skälet är att företaget kommer att behöva gräva på föreningens mark och då krävs ett avtal som innehåller ett acceptabelt utförande och återställande samt garantier för detta.

Vi hoppas att denna informationsinhämtning ska gå snabbt så att vi har mer information att ge alla medlemmar inom två veckor.

Lämna ett svar