Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Förtydligande avseende närvaro vid årsstämma 5:e september

Förtydligande avseende närvaro vid årsstämma 5:e september

Hej alla medlemmar. Styrelse ser behov att förtydliga vilka som har rätt att närvara vid årsstämman 5:e september.

Inbjudan att närvara gäller lagfaren ägare till fastighet som är medlem i vägföreningen. Annan boende på fastigheten kan inte närvara utan fullmakt från lagfaren ägare, som därmed avstår att närvara.

Samtliga lagfarna ägare till samma fastighet har rätt att närvara på årsstämman men styrelsen vill påminna om sin vädjan i kallelsen med anledning av gällande pandemirestriktioner att

  • endast komma en person från varje fastighet
  • beakta att styrelsen i enlighet med den tillfälliga lagen (2020:198) och lagen om dess förlängda giltighet under 2021 (2020:1154) har beslutat att ett ombud får företräda upp till tre andra medlemsfastigheter med skriftlig fullmakt
  • föranmäla sin planerade närvaro via mail till fv-styrelse@live.se (namn, adress, fastighetsbeteckning och mailadress/mobilnummer)

En överväldigande majoritet av er som redan hört av er har anmält en person per fastighet och styrelsen vill uttrycka sina tacksamhet för ert goda omdöme, ansvarskänsla och omtanke för era grannar.

Bästa hälsningar från er styrelse

Kommentarer är stängda.