Förändring av styrelsen i Fagerholms Vägförening

Förändring av styrelsen i Fagerholms Vägförening

Johan Örnstedt avgick som vägfogde 2018-03-22. Ärenden som rör vägfrågor hanteras fram till årsmötet 2018 inom styrelsen. Fagerholms vägförening tackar Johan för hans arbetsinsats under många år som vägfogde.

Lämna ett svar