FARTHINDER

FARTHINDER

För många har kört allt för fort på våra vägar och det har oroat många medlemmar under lång tid. Säkerheten på våra vägar har därför diskuterats på många årsmöten.
På årsmötet 2019 antogs en motion (som var undertecknad av stort antal medlemmar), av en överväldigande majoritet. Årsmötet ålade styrelsen att utarbeta och verkställa anläggande av farthinder, i syfte att reducera hastigheten och förbättra säkerheten i Fagerholm.

Styrelsen påpekade på årsmötet att kostnaderna skulle komma i tillägg till den redan godkända budgeten, detta godkändes av årsmötet. Årsmötet beslutade även att styrelsen fick mandat att besluta om antal, utformning och placering.

Efter en anbudsrunda ingick styrelsen avtal med PEAB, ett välrenommerat företag med lång erfarenhet inom området. Beställningen var att etablera 11 farthinder med skyltar som skulle placeras och utformas så att alla typer av bilar lätt kan passera dem vid 15 km /t. Styrelsen gjorde invändningar mot utformningen av de ursprungliga farthindren. Efterföljande förändringar är reklamationsjobb som ingår i det avtalade priset på 72.000 kr för samtliga hinder inkl skyltar.

Syftet med farthindren är att få flera att lojalt följa hastighetsgränsen på 30 km/t i området. För att klargöra att vi förväntar och kräver att hastighetsgränsen respekteras, valde styrelsen att placera farthindren tätt efter varandra när 50-zonen övergår till 30-zon. Detta är en sträcka där många bilister tidigare körde 50-70 km/t.
För den som lojalt kör 30 km/t utgår vi ifrån att det inte är särskilt betungande att i värsta fall behöva sakta ner till 15 km/t när hindren passeras.

När dessa farthinder nu är färdigställa har de väckt många åsikter och känslor. Att vi alla tycker olika om dessa hinder är helt rimligt och förväntat. Många är missnöjda och tycker att de är för många eller för få, felaktig utformade och felaktigt placerade. Många är också nöjda och framförallt tacksamma att farthindren reducerat hastigheten och ökat säkerheten på vägarna.
Styrelsen har fått in mail med frågor och åsikter om farthindren. Samtliga personer har fått svar.

Om du har frågor, vänligen skriv ett mail till: fv-styrelse@live.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar