Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Ersättning till övriga delägarna vid avstyckning av fastighet

Ersättning till övriga delägarna vid avstyckning av fastighet

Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till
de övriga delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet. Detta dokument
syftar till att förklara hur ersättning fastställs, beskriva hur styrelsen ser för sig att
sådana situationer ska mötas i framtiden, samt bjuda in medlemmarna att komma
med kommentarer och synpunkter av relevans för en eventuell revision av vår
uppfattning, via mail till fv-styrelse@live.se.

Vänliga hälsningar från styrelsen

 

Kommentarer är stängda.