Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
En uppdatering om årsstämman

En uppdatering om årsstämman

Hej alla medlemmar! Styrelsen har fått flera frågor om när årsstämman kommer att genomföras, och vill därför dela hur vi tänker kring detta.

Ambitionen är fortfarande att genomföra årsstämman så snart det är möjligt med hänsyn till förutsättningarna i pandemilagstiftningen. Riksförbundet Enskilda Vägar har denna vecka uppdaterat sin information om pandemin och dragit slutsatsen att 50 personer nu kan delta vid årsstämman inomhus.

Styrelsen uppfattning är att detta antal är för litet för vår förening. Vi ser också stora praktiska utmaningar med att genomföra årsstämman utomhus. Slutsatsen blir därför att vi behöver invänta ytterligare lättnader av restriktionerna. Vår förhoppning är att det blir möjligt att genomföra årsstämman i september.

När vi kan bestämma ett datum för årsstämman så kommer ny en kallelse
att skickas ut med stadgeenlig framförhållning och formalia.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.