Dikning

Hej alla medlemmar. Vi har nu börjat förbereda inför dikning på några delar av vägnätet och en del av detta är markering av kabel som ligger i dikena.

De pinnar som sitter i dikena markerar var kabel ligger och behöver sitta kvar tills dikningen är färdig.

Mer information om tidplan för dikning och trafikpåverkan kommer inom kort.

Bästa hälsningar från styrelsen