Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Bygg- och slitageavgift

Bygg- och slitageavgift

Om en fastighet tillfälligt (t. ex husbygge eller renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanent boende, är fastighetsägaren enligt Anläggningslagen skyldig att till samfälligheten betala ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen. Detta gäller såväl slitage som eventuella skador.

Vid större och/eller tyngre transporter ska fastighetsägaren alltid anmäla detta till styrelsen via mail, INNAN dessa transporter påbörjas. En besiktning av vägen kommer då att ske före och efter.

Vid en viss gräns gällande storlek på fordon och vikt, är det viktigt att material lastas om till mindre fordon innan man kör in i Fagerholm. På så sätt minskar slitage och skador på våra vägar.

Mvh Styrelsen

Lämna ett svar