Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Badvattnet i Fiskmyran

Badvattnet i Fiskmyran

Efter kontakt med Havs- och vattenmyndigheten, folkhälsomyndigheten och bygg och miljökontoretpå Värmdö komun, kan vi konstatera att det inte finns grund för vidare utredning/provtagning av badvattnet i Fiskmyran.

Då folk ej fortsätter bli sjuka av badvattnet ska, enligt miljöinspektören på Värmdö komun, orsaken till att så många insjuknade ses som en isolerad händelse.

Om någon skulle bli sjuk efter bad i Fiskmyran eller om ni har frågor, vänligen kontakta styrelsen:
fv-styrelse@live.se

Bifogar provresultatet.

Lämna ett svar