Arbete på Svärtgärdsvägen

Hej alla medlemmar och god fortsättning på det nya året!

Vattenfall har informerat oss om att de behöver laga en kabel som ligger under Svärtgärdsvägen i höjd med nummer 40 och avser påbörja detta arbete imorgon måndagen den 10:e januari. Arbetet kommer inte att orsaka något strömavbrott men trafikstörning på platsen är att vänta så vi rekommenderar att ni väljer alternativa vägar.

Bästa hälsningar från er styrelse