Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
ÄNDRING AV ANDELSTAL

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken “Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas att utge ersättning till övriga delägare.

I dessa fall är det Lantmäteriet (inte föreningen), som beslutar om andelstal och att ersättning ska utgå.

Vi skriver också att ersättning ska utgå när andelstal höjs för fastighet. Detta är korrekt i fall där det är Lantmäteriet som beslutar om ändring av andelstal. Att ändra andelstal på grund av att användningssätt ändras stadigvarande är emellertid ett styrelsebeslut fattat i enlighet med AL 24 a och då ska enligt lagens förarbeten ersättning inte utgå.

I korthet:

Ersättning ska nu och i framtiden utgå vid avstyckning av tomt, men inte när t.ex. fritidsfastighet övergår till att vara helårsbostad.

Mer om detta på årsmötet den 20 september!

 

/Styrelsen

Kommentarer är stängda.