Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Aktuellt i Fagerholm

Aktuellt i Fagerholm

Dyn
Föreningen har nu fått alla tillstånd klara för renoveringen av Dyn vilket är glädjande. Arbetena planeras slutföras i september/oktober i år.

Statligt bidrag för vägar
Trafikverket har besiktigat våra vägar inom området och vi har goda förhoppningar om att få statligt bidrag till vissa sträckor.

Cykelväg från Brunn till Fagerholm
Byggnation av en cykelväg mellan Brunn och Fagerholm har påbörjats och beräknas vara klar till sommaren. Cykelvägen kommer att sluta vid Fagerholmsskylten på andra sidan vägen.

Lämna ett svar