Vägföreningen

Välkommen till Fagerholm! Här finner du information om uppdrag, mål, vision och policy för Fagerholms Vägförening.

Uppdrag
Fagerholms vägförenings huvuduppgift är att se till så att områdets vägar är i bra skick. Föreningen har också ett underhållsansvar för allmänna grönområden, sjöar och badplatser. Styrelsens uppgift är att förvalta detta uppdrag.

Vision
Föreningen ska vara en samfällighetsförening som lyssnar till alla medlemmars synpunkter och behov och tar hänsyn till både permanentboendes och fritidsboendes vardagsverklighet och önskemål.

Mål
Styrelsens mål är att skapa övergripande förutsättningar för olika verksamheter att verka på lika villkor i området. Här ska t ex finnas möjlighet att arrangera midsommarfirande och simskola. Här ska även finnas tillgång till strövområden och mark för olika verksamheter som båtklubb och tennisklubb etc.

Policy
De beslut som fattas av styrelsen ska vara långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt försvarbara. Över tid skall vägföreningen inte vara skuldsatt.

(Beslut fattat vid årsmötet 2008)

4 reaktioner på ”Vägföreningen”

  1. Guppen utgör en trafikfara för cyklande barn, guppen tvingar ner fordonstrafik till 15 km/ och är placerade på ett märkligt sätt.

    Kostnaden enligt uppgift var 5 0 000, pengar som borde lagts på vägarnas reparation istället. underbetyg till styrelsen enligt min mening

Lämna ett svar