Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Tennisklubben

Tennisklubben

Fagerholms Tennisklubb hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna då det finns plats för fler i föreningen. Det går bra att kontakta vem som helst i styrelsen för mer information.
 
Fagerholms TK är en förening som grundades 1956. Två tennisklubbar fanns det på Fagerholm ända till 2006, då de fusionerade. Arbetet inom föreningen bedrivs helt ideellt och syftar till att främja tennisintresset och trivseln inom Fagerholm. Föreningen har, tillsammans med välvilliga krafter inom området, även anlagt två boulebanor. Dessa är till för nyttjande av alla inom Fagerholms samfällighetsförening och förvaltas av FTK.
 
Kalendarium för sommaren 2021:
Årsmöte/arbetsmöte 8/5 kl 10.00
Tennisskola v 28, 12-16/7
Bouleturnering 17/7
Fagerholmsmästerskapen v 29, 17-24/7
Tennisfest 24/7
 
 
Anmälan till samtliga aktiviteter anslås på anslagstavlan
vid gamla banan.

Styrelsen

Tomas Werelius
tomas@werelius.eu
Ordförande

Vivianne Björklund Vivianne.bjorklund@gmail.com
Kassör

Sofie Öhman
sofie.ohman@gmail.com
Sekreterare
Tel: 070-774 83 57

1:e suppleant och banansvarig Per Grinndal, per.grinndal@posten.se

2:e suppleant Jens Peterson Hällefors, jphallefors@gmail.com

Lämna ett svar