Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsår 2020/2021

  • Kurt Löfgren – ordförande
  • Jan Hård af Segerstad – vice ordförande och ansvarig för kommunikation
  • Daniel Conte – ledamot och kassör
  • Bernt Bangstad – ledamot och ansvarig för samfällighetsfrågor
  • Björn Berggren – ledamot och vägfogde
  • Christina Guggenberger – suppleant och ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor
  • Fredrik Odebring – suppleant och ansvarig för miljö och viltvård

Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor: fv-styrelse@live.se

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.

Lämna ett svar