Browsed by
Månad: januari 2023

Grönområdesgrupp

Grönområdesgrupp

Enligt Årsmötet har en Grönområdesgrupp bildats. Gruppen består av representanter från styrelsen samt engagerade skogsvårdskunniga (teoretiskt och praktiskt) Fagerholmsbor. Grönområdesgruppens medlemmar; Christina Guggenberger (styrelserepresentant) Christina Hugosson Anna Tillgren Björn Berggren Rolf Boström Fredrik Odebring (styrelserepresentant) Vi uppmanar alla som vill engagera sig att kontakta någon av oss i gruppen eller maila till styrelsemailen Generell omvårdnad om våra grönområden.Uppskattningsvis består Fagerholm av kring 29 hektar sjöar och 32,45 hektar grönområde som vi medlemmar gemensamt äger och ansvarar för. Det är viktigt…

Läs mer Läs mer