Mail till styrelsen

Mail till styrelsen

Har du åsikter, frågor eller vill dela med dig av ideér?’
Kontakta styrelsen på vår mail: fv-styrelse@live.se

Ditt mail vidarebefordras till rätt person inom styrelsen  och du får återkoppling inom 7-10 dagar.