Simskolan och märkestagning

Simskolan och märkestagning pågår under 2 veckor i juli månad.

simskolan

Foto Kjell Bergström

Simskolan är en av sommarens roligaste och viktigaste aktiviteter här i Fagerholm. Ung som gammal är välkommen för att lära sig eller vidareutveckla sina simkunskaper. Simskolan har funnits i över 40 år. Åtskilliga grodor, simborgarmärken och klädsimmare har Fiskmyrans vatten burit fram.

År 2020 genomfördes simskolan och märkestagning på Fiskmyrans badplats på Uddvägen under ledning av vår fantastiska simlärare Ayla Lannestedt och hennes medhjälpare Ludvig, Tona och Erik.

Anmälan till simskola och märkestagning görs via en länk som läggs ut på hemsidan. Det är först till kvarn som gäller och när platserna är fulla skapas en reservlista för respektive grupp.

Nedanstående information gällde år 2020:

På grund av rådande pandemi med Covid-19 genomfördes simskolan 2020, med anpassad verksamhet utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Målet var att förhindra smittspridning genom att minska antal personer som samtidigt vistas på stranden under den tid som simskolan pågår.

Läs gärna information från folkhälsomyndigheten: Råd att minska smittspridning av Covid-19 på badplatser.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8829d962a37d4035916b9d0920b1881d/rad-minska-smittspridningen-covid19-badplatser.pdf

Under den tid som simskolan pågår, är det endast deltagare i pågående simskolegrupp som ska vara på stranden. Stranden är öppen för allmän badning fram till kl 09.15 och efter kl 13.30

Just nu är planen för sommaren att minska antalet barn till max 10-12 deltagare i varje simskolegrupp. Detta för att kunna hålla större avstånd vid samlingar och i vattnet. För att minska antal personer på stranden, önskar vi att man endast är en vuxen per simmande barn.

För att det endast ska vara en simskolegrupp på stranden åt gången, kommer vi att öka tiden mellan grupperna till 15 minuter. Då hinner man plocka ihop och lämna stranden innan nästa grupp kommer. Observera att vi ber alla deltagare att komma till stranden i anslutning till att er simskolegrupp ska starta. Om det visar sig att 15 min är för kort tid, får vi ta en diskussion om att utöka tiden mellan grupperna.

Om man har syskon i en senare grupp, går det så klart bra att vänta på stranden så länge alla håller avstånd.  Det går bland annat bra att sitta på klipporna vid djupa bryggan och på de bänkar som kommer att finnas på stranden.

Vi kommer även att säga stop till föräldrar på bryggan under tiden vi har simundervisning för att kunna hålla de avstånd som behövs.

Givetvis ska man känna sig helt frisk och vara symtomfri, både om man deltar i simskolan och följer med ett barn till stranden.

Har du frågor om simskolan eller märkestagningen, vänligen skicka ett mail till styrelsen: fv-styrelse@live.se

 

Nedanstående starttider gäller för år 2020:

Droppen: 09.30-09.55
Grodan 1: 10.00-10.30
Grodan 2: 10.45-11.15
Fisken: 11.30-12.00
Sjöstjärnan: 12.15-12:45
Märkestagning: 12.00-13:30

Läs instruktionerna till grupperna nedan noga då de inte är indelade efter ålder utan efter kunskap. Deltagarna delas in i 5 grupper och man måste vara med båda veckorna.

1. Droppen, max 8 deltagare (350 kr för boende i området/500 kr för övriga)
Gruppen är till för de allra minsta. Vi leker och sjunger oss fram till vattenvana och trygghet i och kring vattnet. Här deltar en vuxen tillsammans med barnet. Det är kul att bada!

2. Grodan, max 12 deltagare (550 kr för boende i området/ 700 kr för övriga)
Här lär vi oss att flyta i vatten med flythjälpmedel och att släppa botten. Vi leker fram vattenvana och bekantar oss med grundläggande rörelsetekniker i vattnet. Målet är att skapa en god vattenvana med hopp, dopp och flytövningar. Ingen förkunskap krävs.

3. Fisken, max 12 deltagare (550 kr för boende i området/ 700 kr för övriga)
Sedan tidigare har vi god vattenvana då vi gärna doppar huvudet och flyter både i mag- och ryggläge utan bottenkontakt och utan flythjälpmedel. Vi övar simteknik för bröstsim och ryggsim med och utan flythjälp. Nu vågar vi oss ut på lite djupare vatten och bekantar oss med livräddning. Förkunskap: god vattenvana vilket innebär att självständigt utan flythjälpmedel kunna flyta både i rygg- och magläge på grunt vatten. Vi doppar gärna huvudet under vattenytan och hoppar från bryggor.

4. Sjöstjärnan, max 12 deltagare (550 kr för boende i området/ 700 kr för övriga)
Eftersom vi nu har en mycket god vattenvana och behärskar bröstsim utan flythjälp kan vi nu lägga fokus på ryggsim, dykning, sträcksimning och livräddning. Målet är att vi blir bättre på vad vi redan kan! Förkunskap: kunna grunderna i bröst- och ryggsim och kunna simma kortare sträckor utan flythjälpmedel.

5. Märkestagning (80 kr för boende i området/ 150 för övriga)
Du tar simmärken självständigt och/eller tillsammans med andra deltagare. Simlärarna finns alltid tillgängliga mellan kl 12.00-13.30 för inrapportering av simning på egen hand, tid för handledning och gemensamma aktiviteter som långsim med följebåt och genomgång av livräddning andra veckan.

Simskolan avslutas den 17  i respektive simskolegrupper på deras ordinarie tid. Det kommer vara märkesutdelning, diplom och godisregn som vanligt men ingen gemensam fika eller stora samlingar på stranden.

Simma lugnt!

Bilder från Simskolan 2018!

 

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt som delas med övriga medlemmar. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.