Skogsvårdsplan

Skogsvårdsplan

Skogsvårdsplan över Fagerholms vägförenings gemensamma marker. Antagen vid årsmötet juni 2016.

Fagerholm skogsvårdsplan

Karta Fagerholm A3

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.