Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Nyinflyttad?

Nyinflyttad?

Till Dig som är nyinflyttad Fagerholmsbo!

 Varmt välkommen till Fagerholm, ett av innerskärgårdens vackraste områden! Styrelsen för Fagerholms vägförening hoppas att du kommer att trivas här och vill ge dig lite information om området och samfällighetsförening.

Låt styrelsen veta att du flyttar hit
Informera snarast Föreningens kassör att du har förvärvat en fastighet, du gör detta till föreningens mail: fv-styrelse@live.se. Då ser vi till att du får information och kallelser till våra möten, samt att vi når dig med avier för årsavgiften.

Fagerholm bjuder på fina naturupplevelser.

Sjön Fiskmyran och även Ingaröfjärden/Norra Ägnöfjärden inbjuder till bad, fiske samt rodd- och båtturer. Fiske i föreningens sjöar Fiskmyran och Dyn kräver tillstånd från föreningen om man inte är medlem i Fagerholms Vägförening.

Fiskmyrans badplats når du via Uddvägen och där kan du bada både från sandstrand, brygga och flytbrygga. Här anordnas varje sommar en simskola och möjlighet till märkestagning. På grund av den känsliga miljön i Fiskmyran, får endast båtar utan förbränningsmotorer användas. Båtar med elmotor får användas så länge hastigheten inte överstiger 5 knop. På vintern när Fiskmyran fryser, blir sjön en uppskattad plats för promenader, skridsko- och skidåkning och fiske. Det är dock fiskeförbud med burar och nät.

Ägnöfjärden når bäst du från klipporna nedanför festplatsen/fotbollsplanen som ligger bredvid Ekstranda. Klipporna kan upplevas som lite svåra att bada från, framförallt för mindre barn. Men klipporna lämpar sig väl för solbad eller för att bara njuta av den vackra utsikten. För de mindre barnen finns, förutom badplatsen vid Fiskmyran, möjlighet att bada från en liten sandstrand i Fagerholmsviken (småbåtshamnen).

Det natursköna, men svårtillgängliga området kring Dyn, försöker vi i möjligaste mån bevara och insatser har gjorts för att bibehålla vattenspegeln (du kan läsa mer under Projekt Rädda Dyn).

Det finns givetvis många promenadvägar och strövområden på vårt område.

Stoppställen för post och tidningar
Det finns ett antal så kallade stoppställen för brevlådor runt om på området. Till dessa stoppställen levereras post och morgontidningar. Det är viktigt att märka sin brevlåda med namn och adress på framsidan av postlådan, ej på locket.

Sophämtning
Sophämtning sker varannan vecka förutom under juni-augusti då sophämtningen sker varje vecka. Glöm inte att ställa fram sopkärlen nära vägen när du vill ha tömning.

Papper, papp, glas, plast, batterier med mera kan lämnas vid återvinningsstationen ibland annat Brunn. I Brunn finns också en återvinningscentral. Läs gärna mer på kommunens hemsida.

Vägarna & tunga transporter
Vägstandarden på området är av varierad kvalitet. Då vägen både är smal och krokig och det på många ställen är begränsad sikt, uppmanas alla att respektera hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. De större vägarna har en beläggning som kan liknas vid asfalt. Trots kontinuerligt underhåll uppstår lätt gropar i vägen, särskilt efter vintersäsong.

Om du/ni behöver anlita tunga transporter till fastigheten bör samråd ske i god tid med vägfogden (via mail: fv-styrelse@live.se). Om det på grund av tunga transporter till och från enskilda fastigheter uppkommer onormalt slitage på vägarna, kan i vissa fall berörd fastighetsägare bli ersättningsskyldig.

Röjning & underhåll
För att underlätta siktförhållanden och hålla el- och teleledningar fria från träd, grenar och sly, ansvarar respektive fastighetsägare för att röja i anslutning till tomtgränserna. Detsamma gäller skötsel och rensning av vägtrummor i anslutning till tomterna. Detta är viktigt för att undvika översvämningar som skadar vägen vid kraftigt regn eller snösmältning. På så sätt håller vi även nere kostnaderna för vägunderhåll.

Årsmöte
I juni varje år har föreningen årsmöte, till vilken alla fastighetsägare bli kallade. Som fastighetsägare är man skyldig att årligen betala den avgift till föreningen, vars storlek fastställs vid årsmötet.

Årsavgifter till föreningen
Årsavgiften uppgår för närvarande till 1000 kr / andel.                                                  Permanent boende (4 andelar):  4000 kr.  Fritidsboende (3 andelar): 3000 kr.
Obebyggda tomter (1 andel): 1000 kr.

I tillägg till omfattar årsavgiften även en extra avgift för projektet Rädda Dyn på 850 kr.

Städdagar                                                                                                                                      Vi har 2 städdagar per år. På våren ligger fokus på festplatsen och badstranden vid Fiskmyran. Städdagen brukar vara på helgdag innan midsommarafton. På hösten brukar vi städa bakom tennisbanorna, oftast en helgdag i oktober. Denna städdag kan komma att utföras på annan plats om önskemål framförs.

Sociala aktivitetet                                                                                                                     På området finns även aktiviteter som tennisskola, bouleklubb, simskola, Lagårns vänner och båtklubben. Läs mer om dessa under respektive flik på hemsidan.

Om du undrar något, är intresserad av att engagera dig i området eller har idéer och förslag får du gärna höra av dig till styrelsen via mail fv-styrelse@live.se

Med vänlig hälsningar
Fagerholms Vägförening

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt till övriga medlemmar. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.