Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Karta över Fagerholm

Karta över Fagerholm

Kartan över Fagerholm visar bla fastighetsnummer och de områden som är allmänning (grönmarkerade)

Kartan är från  år 1983, men är givetvis aktuell även  idag.