Karta över Fagerholm

Karta över Fagerholm

Kartan över Fagerholm visar bla fastighetsnummer och de områden som är allmänning (grönmarkerade)

Kartan är från  år 1983, men är givetvis aktuell även  idag.