Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Fagerholms historia

Fagerholms historia

Första gången Fagerholm nämns i skrift är i ett räfstetingsbrev från 1409. Där berättas att Peder Jönisson skall betala skatt för fyra penningsland jord i Fagerholm. I slutet av 1400-talet övergick Fagerholm till ägaren av Årsta.I mitten av 1500-talet har Fagerholm genom arv och äktenskap övergått i släkten Oxenstiernas ägo och i mitten av 1600-talet hade torpet Fagerholmen övergått i Brunns ägor. Då fanns också både mjölkvarn och sågkvarn vid Fagerholm. I slutet av 1600-talet blev Fagerholm föremål för diverse ägartvister mellan Årsta och Brunn. Tvisten avgjordes 1674 då rätten beslutade att Fagerholmen med dess lägenheter bör nu och i evärdeliga tider lyda under hemmanen Brunn.

Den kvarn som låg vid Fagerholm finns beskriven i en rapport från en husesyn år 1704. Kvarnhuset sägs vara ca 9 meter högt. Det hade tre dörrar med gångjärn, lås och nyckel. Vattenhjulet var över 6 meter. Då ryska galärer år 1719 invaderade Stockholms skärgård brändes Fagerholm, Beatelund och Bergvik. Åren efter ryssarnas invasion präglades hela skärgården av intensiv återuppbyggnad. 1759 tillträdde Hans Nybom som arrendator på Fagerholm. Vid den syn som då gjordes fanns förutom kvarnen ett bostadshus, en bryggstuga, en bod, en ladugård, ett stall och en loge.

År 1818 arrenderades Fagerholms kvarn av grosshandlare Nils Flodman och år 1824 fick han också arrendet på Fagerholms torp. Flodman skulle under sin arrendetid avlöna en statdräng samt leverera ett antal kannor brännvin från Fagerholms brännvinsbränneri.

Kvarnen revs år 1900 efter mer än fem hundra års verksamhet. De sista brukarna av Fagerholm var Emil och Lisa Svensson som bodde på gården ända fram till 1957.

I äldre tid tog man sig till Fagerholm med båt och under båttrafikens blomstringstid från slutet av 1880-talet till mitten av 1900-talet angjordes Fagerholms brygga av olika passagerarbåtar. Till långt in på 1950-talet trafikerades Fagerholms ångbåtsbrygga av passagerarbåten Klas. Med båten tog man sig till Saltsjöbaden och därifrån tog man Saltsjöbanan till stan.

Först år 1946 kunde man åka buss ända fram till Fagerholmsområdet.

De första sommarvillorna byggdes 1911 på Nabben och Fagervik. Efter andra världskrigets slut började efterfrågan på sommar- och fritidstomter att öka och Fagerholms tomtområde avstyckades och såldes i slutet av 1940-talet.

Mer om Fagerholm finns att läsa i Fagerholmsboken

 

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.