Båtklubben

Bild_041h297w1BA

Fagerholms Båtklubb, FBK, förvaltar klubbens brygganläggning för ett 60-tal båtar i Fagerholmsviken.

Marken arrenderas av Fagerholms Vägföreningen enligt avtal. Vägföreningen har det övergripande ansvaret för badstrand, väg till viken, parkering etc.

För information om Fagerholms båtklubb, följ nedanstående länk:

http://www.fagerholm.org/batklubben

Frågor till båtklubben mailas till båtklubben direkt och inte via FV´s styrelse.

Några foton från torrsättningen den 14 oktober 2018

Obs: Kommentarsrutan är till för medlemmarna att skriva sin åsikt. Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.