Grönområdesgrupp

Enligt Årsmötet har en Grönområdesgrupp bildats. Gruppen består av representanter från styrelsen samt engagerade skogsvårdskunniga (teoretiskt och praktiskt) Fagerholmsbor. Grönområdesgruppens medlemmar; Christina Guggenberger (styrelserepresentant) Christina Hugosson Anna Tillgren Björn Berggren Rolf Boström Fredrik Odebring (styrelserepresentant) Läs mer…