Browsed by
Månad: juli 2022

Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

På årsstämman 2022-06-19 godkändes en korrigerad version av den budget för 2022/2023 som skickades med kallelsen, där intäktsposterna “Medlemsavgifter” och “Extra avgift Rädda dyn” justerades ner. I protokollet från årsstämman framgår detta av punkt 15. Nu finns denna version av budgeten på hemsidan och är även distribuerad till medlemmarna på samma sätt som protokollet. Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman Bästa hälsningar från styrelsen 

Vattenprover

Vattenprover

Vi har precis fått svar på de vattenprover som tagits i Fiskmyran vid badplatsen och badön. Badvattnet är tjänligt. Mvh Styrelsen