Kallelse och årsmöteshandlingar 2022

Kallelse och årsmöteshandlingar är nu stadgeenligt distribuerade via e-post samt post till föreningens medlemmar. Dokumenten är även tillgängliga på sidan om årsmöten. Debiteringslängden finns tillgänglig hos kassör Daniel Conte, Dalviksvägen 2. Bästa hälsningar från styrelsen