Browsed by
Månad: april 2022

Vill du skriva en motion till årsmötet?

Vill du skriva en motion till årsmötet?

Hej alla medlemmar! Styrelsen har börjat sina förberedelser inför årsmötet som kommer att hållas den 19 juni 2022. En viktig del av årsmötet är hanteringen av motioner, och för att underlätta denna process både före och under mötet så har styrelsen tagit fram en mall som vi uppmuntrar alla som vill skriva en motion att använda. Ambitionen är att årsmötet ska ett bra underlag att fatta beslut på. Vi har även gjort ett exempel på hur mallen kan användas, med…

Läs mer Läs mer