Vinterunderhåll

Nu är avtalet för årets vinterunderhåll färdigt, och det blev Kubiken och Jan Andersson som vann avtalet. Är man intresserad av att få sin egen uppfart plogad kan man kontakta Kubiken för detta.

Fagerholms simskola

Nedan kommer information från arbetsgruppen gällande Fagerholms simskola. Inför bildandet av den ideella föreningen Fagerholms simskola kommer det att vara ett arbetsmöte med diskussioner om föreningens innehåll och form, lördagen den 27 november 2021 kl Läs mer…