Bygg- och slitageavgift

Om en fastighet tillfälligt (t. ex husbygge eller renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanent boende, är fastighetsägaren enligt Anläggningslagen skyldig att till Läs mer…

SKOGSVÅRD

Arbetet med att gallra träd utmed våra vägar, kommer att återupptas i mitten av september. Vi återkommer med information om vilka dagar det planeras utföras, samt i vilken utsträckning det kan komma att påverka biltrafiken. Läs mer…