ÅRSMÖTET 2020

Årsstämman var planerad till den 14 juni, men på grund av Covid-19 kommer årsstämman att flyttas. Styrelsen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ”…föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om Läs mer…

SIMSKOLAN

Nu är länken för anmälan till simskolan öppen. Du hittar den under fliken “Simskola och märkestagning 2020” samt på Facebook. Mvh Styrelsen

Simskolan 2020

På grund av rådande pandemi med Covid-19 kommer simskolan 2020, att genomföras med anpassad verksamhet utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Målet är att förhindra smittspridning genom att minska antal personer, som samtidigt vistas på stranden Läs mer…

MIDSOMMAR 2020

Med tanke på rådande pandemisituation med Covid -19 och rek. från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med styrelsen beslutat att ställa in årets firande på midsommarplatsen. Vi ser fram emot att återuppta traditionen så snart Läs mer…

STÄDDAG

STÄDDAG på Fiskmyrans badstrand! NÄR: söndagen den 31 maj kl 10.00. Fokus ligger på att göra fint på badstranden och att rensa sly och ris i skogen runt badplatsen samt utmed stigen från parkeringen ner Läs mer…