INBROTT

Styrelsen har fått veta att det varit inbrott på Fiskmyrevägen och Svärtgärdsvägen. Vi kan alla hjälpas åt att förhindra inbrott genom Grannsamverkan. Tillsamnsns kan vi försvåra och avskräcka att fler inbrott sker. Var uppmärksam på Läs mer…