All kommunikation med styrelsen ska ske via mail. Detta bestämdes på årsmötet och det beslutet gäller fortfarande. Facebook är endast ett sätt för er medlemmar att snabbt och smidigt få information om styrelsens arbete. Kommentarer Läs mer…

FARTHINDER

För många har kört allt för fort på våra vägar och det har oroat många medlemmar under lång tid. Säkerheten på våra vägar har därför diskuterats på många årsmöten. På årsmötet 2019 antogs en motion Läs mer…

Beslut gällande vägspegeln.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att inte ge tillstånd för vägspegel vid korsningen Fagerholmsvägen och Mörtviksvägen. Styrelsen kommer ej överklaga detta beslut. För att läsa Länsstyrelsen beslut klicka på länken nedan. Beslut vägspegel