FACEBOOK

Till alla medlemmar i Fagerholms vägförening, Syftet med FV´s FB-sida har i första hand varit att nå ut med information till er medlemmar om styrelsens arbete i området. I andra hand har sidan varit ett Läs mer…

FARTHINDER

Efter beläggningsarbete blev tre av farthindren för låga. Då dessa åtgärdades i torsdags (24/10) blev de istället för höga! Nu ska de givetvis göras lägre – med rätt höjd denna gång.   Mvh Styrelsen