Kulturgallring

Kulturgallringen i Fagerholm har tyvärr fått skjutas upp upprepade gånger. Just nu är markerna för blöta och risken för skador på mark är allt för stor. Därför planeras gallringen att återupptas under vintern då marken har Läs mer…