Vattenfall är nu klara med vägarbetet i Fagerholm. Förbättringsarbeten på de vägsträckor med oljegrus (ej asfalterade) planeras att utföras i maj år 2019.